ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ceo
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
  • ๐ 2559 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ๐ 2558 : รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
  • ๐ 2553 : ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
  • ๐ 2551 : รองเลชาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
อื่นๆ
  • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6643
  • ๐ อีเมล : pr@mdes.go.th
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร