ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์

ceo
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
ประวัติการศึกษา
  • ๐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
  • ๐ ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • ๐ ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
  • ๐ ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพใต้
  • ๐ ปี 2563 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและพัฒนาเมือง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ
อื่นๆ
  • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6632
  • ๐ อีเมล : newin.c@mdes.go.th
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร