• ผต.ดศ. (นางคนึงนิจฯ) เข้าร่วมเสวนา “แนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการให้สอดรับกับรัฐบาลดิจิทัล”
  ผต.ดศ. (นางคนึงนิจฯ) เข้าร่วมเสวนา “แนวทางการพัฒนาและเชื่อมโ...
  ศุกร์ 07 กันยายน 2561
  อ่านต่อ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอี เดินทรางตรวจการดำเนินงานภารกิจของกระทรวง ณ จังหวัดนครพนม และเข้าร่วมตรวจราชการบูรณาการ จังหวัดตาก สุโขทัย
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอี เดินทรางตรวจการดำเนินงานภารกิจของกร...
  ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561
  อ่านต่อ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอี เดินทรางตรวจการดำเนินงานภารกิจของกระทรวง ณ จังหวัดนครพนม และเข้าร่วมตรวจราชการบูรณาการ จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอี เดินทรางตรวจการดำเนินงานภารกิจของกร...
  ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561
  อ่านต่อ
  ผุ้ตรวจราชการกระทรวงดีอี เดินทางตรวจการดำเนินงานในภารกิจกระทรวง จังหวัดตรัง และร่วมตรวจบูรณาการในจังหวัดตรัง สตูล สงขลา
  ผุ้ตรวจราชการกระทรวงดีอี เดินทางตรวจการดำเนินงานในภารกิจกระท...
  ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561
  อ่านต่อ
  01_ins
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอี เดินทางตรวจภารกิจของกระทรวง ณ จังหว...
  พุธ 01 สิงหาคม 2561
  อ่านต่อ
  อ่านทั้งหมด
 • อ่านทั้งหมด