เพลงรณรงค์ป้องกันการทุจริต
 
 
รายชื่อเพลงรณรงค์ป้องกันการทุจริต

Download

1. หิริโอตตัปปะ (ขับร้องโดย สุเมธ องอาจ)  

2. ไม่ใฝ่โกง (ขับร้องโดย นันทิดา แก้วบัวสาย)

3. เปลี่ยนได้ไหม (ขับร้องโดย พลพล พลกองเส็ง)

4. เมืองในฝัน (ขับร้องโดย สุนิตา ลีติกุล)

5. ตีเหล็กตอนร้อน ตัดตอนคอร์รัปชัน (ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร)

6. โจรผูกไท (ขับร้องโดย ดวงจันทร์ สุวรรณี)

7. น้ำลงตอผุด (ขับร้องโดย แช่ม แช่มรัมย์)

8. เยาวชนไทยใจซื่อตรง (ขับร้องโดย ปนัดดา เรืองวุฒิ)

9. เมืองไทยเมืองทอง (ขับร้องโดย ไท ธนาวุฒิ)

10. เมืองคนดี (ขับร้องโดย กบ TAXI)

11. เพลง โครงการวัยใสๆ หัวใจธรรมาภิบาล