ประกาศ

        สถานศึกษาติดตามสถานะของเอกสารสัญญากู้ยืม / แบบยืนยัน กองทุน กยศ./กรอ.
ผ่าน www.studentloan.ktb.co.th ได้ด้วยตนเอง
ธนาคารมีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญสถานศึกษา ติดตามสถานะของเอกสารสัญญา/แบบยืนยัน
ผ่าน www.studentloan.ktb.co.th หัวข้อ "บริการสำหรับสถานศึกษา" ระบบคืนเงินสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ งานข้อมูลและระบบงาน โทรศัพท์ 0-2208-8655-6

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย