รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้างานสำคัญเร่งพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
1