รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าสานงานใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ชูเทคโนโลยีดิจิทัลหัวใจสำคัญ
1