รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สตูล เปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ” กระจายโอกาส สร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างความเท่าเทียมให้คนไทย ผลักดันฐานรากประเทศก้าวสู่สังคมดิจิทัลเต็มตัว
1