รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
“อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย” ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรของกระทรวงฯ
MDES_02

MDES_02

MDES_03

MDES_03

MDES_04

MDES_04

MDES_05

MDES_05

MDES_06

MDES_06

MDES_07

MDES_07

MDES_08

MDES_08

1