รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสถานี “เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1”
MDES_02

MDES_02

MDES_03

MDES_03

MDES_04

MDES_04

1