รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
กระทรวงดิจิทัลฯ คว้ารางวัลระดับโลก ในงาน “World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019” ที่สมาพันธรัฐสวิส
MDES_02

MDES_02

MDES_03

MDES_03

MDES_06

MDES_06

1