รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รัฐมนตรีดิจิทัลฯ ทดสอบนั่งโดยสารรถยนต์ไร้คนขับคันแรกของไทย ในงานแสดงศักยภาพ 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน
1