รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนนโยบายรัฐบาล “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ระดมพลัง ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ร่วมใจลดปริมาณขยะในองค์กรอย่างน้อย 5 % จากปีก่อน
1