รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ส่งเสริมข้าราชการไทย ตระหนักถึงคุณสมบัติที่ดี เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชน
1