รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมท่าเรืออัจฉริยะ @ แหลมฉบัง
1