รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
กระทรวงดิจิทัลฯ นำทัพเอกชนทดสอบ 5 จีในพื้นที่อีอีซี
1