รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “ADES 2018”
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

1