รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ ครั้งที่ 2/2561
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

mdes_04

mdes_04

1