รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
กระทรวงดิจิทัลฯ ดันโครงการสำคัญส่งเสริม SMEs หนุนผู้ประกอบการใช้ดิจิทัลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตลาดทั้งในและต่างประเทศ