รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หารือผู้บริหาร CMI Global Network Centre ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
1