รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “พัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ”
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

1