รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “Agritech Using ICTs”
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

mdes_04

mdes_04

1