รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

mdes_04

mdes_04

mdes_05

mdes_05

mdes_06

mdes_06

1