รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ
1