รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ที่ จ.ขอนแก่น
1