รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Thai-French Smart & Sustainable City”
1