รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรองรับกับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR”
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

1