รูปภาพประกอบ
รมวดิจิทัลหารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับสมาคมพันธมิตรธุรกิจยุโรป-อาเซียน

รมวดิจิทัลหารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับสมาคมพันธมิตรธุรกิจยุโรป-อาเซียน...

รมวดิจิทัลเป็นประธานการประชุมร่วมกับBSATheSoftwareAllianceและกลุ่มบริษัทจากต่างประเทศ

รมวดิจิทัลเป็นประธานการประชุมร่วมกับBSATheSoftwareAllianceและกลุ่มบริษัทจากต่างประเทศ...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่าง เอ็ตด้า กับ บจ.ซิสโก้ฯ

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่าง เอ็ตด้า ก...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “TUC : Thai GIS User Conference” ครั้งที่ 23

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “TUC : Thai GIS User Conference” ครั...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงาน “Keysight Measurement Forum 2018”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงาน “Keysight Measurement Forum 2018”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันระดับนานาชาติ “Thailand Focus 2018”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันระดับนานาชาติ “Thailand Focus ...

รองนายกฯ ประจินฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “eGovernment Forum 2018”

รองนายกฯ ประจินฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “eGovernment Forum 2018”...

รมวดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

รมวดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์...

รมวดิจิทัลกล่าวเปิดการประชุมช่วงที่2ของคณะกรรมการด้านICTและSTIที่สหประชาชาติ

รมวดิจิทัลกล่าวเปิดการประชุมช่วงที่2ของคณะกรรมการด้านICTและSTIที่สหประชาชาติ...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดงาน“Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ที่ จ.สงขลา

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดงาน“Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ที่ จ.สงขลา...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ จ.สงขลา

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ จ.สงขล...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯเป็นผู้แทนรับรางวัล SOE Award ประจำปี 2561

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯเป็นผู้แทนรับรางวัล SOE Award ประจำปี 2561...

9