รูปภาพประกอบ
รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการ Digital Start Up ที่ จ.อุบลราชธานี

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการ Digital Start Up ที่ จ.อุบลราชธ...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่อีสานล่าง ชวนประชาชนใช้ประโยชน์โครงการรัฐ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่อีสานล่าง ชวนประชาชนใช้ประโยชน์โครงการรัฐ ยกระดับเศรษฐกิ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกิจกรรม “ออมบุญ” วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกิจกรรม “ออมบุญ” วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอ...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน Google for Thailand

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน Google for Thailand

รมว.ดิจิทัลฯ หารือกับคณะทูต UAE เตรียมร่วมจัดงาน World Expo 2020 Dubai

รมว.ดิจิทัลฯ หารือกับคณะทูต UAE เตรียมร่วมจัดงาน World Expo 2020 Dubai...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานรองรับแผนปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานรองรับแผนปฏิรูปประเทศ ร...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมระดมสมองหน่วยงานในสังกัด เดินหน้าแผนงานและโครงการสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมระดมสมองหน่วยงานในสังกัด เดินหน้าแผนงานและโครงการสอดรับยุทธศ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยือนสหรัฐอเมริกา สร้างความร่วมมือภาคเอกชนชวนนักลงทุนต่างชาติเข้าไทย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยือนสหรัฐอเมริกา สร้างความร่วมมือภาคเอกชนชวนนักลงทุนต่างชาติเข้า...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมการประชุมบอร์ดดีอี ครั้งที่ 3/2561

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมการประชุมบอร์ดดีอี ครั้งที่ 3/2561...

บอร์ดดีอี ไฟเขียวเสนอ ค.ร.ม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” พร้อมเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G

บอร์ดดีอี ไฟเขียวเสนอ ค.ร.ม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Digitally Connected World - Innovative, Technology and Security Imperatives”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Digitally Connected World - Innovative, Technolo...

9