รูปภาพประกอบ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและเยอรมัน

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามงานโครงการรองรับ EEC ณ ชลบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามงานโครงการรองรับ EEC ณ ช...

‘ดีอี’เปิดเวทีสัมมนา“รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

‘ดีอี’เปิดเวทีสัมมนา“รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”...

ภาครัฐบูรณาการ"สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์"  เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ

ภาครัฐบูรณาการ"สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์" เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”...

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนศรีราชา เน้นสอนการใช้งานดิจิทัล “digital literacy” และเสริมความรู้การค้าขายสินค้าออนไลน์ให้มูลค่า

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนศรีราชา เน้นสอนการใช้งานดิจิทัล “...

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เน้นรับฟังชาวบ้าน พร้อมปรับแก้และแนะนำให้ตอบโจทย์ชุมชนมากที่สุด

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เน้นรับฟังชาวบ้าน พร้อม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ในจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก กระตุ้นเครือข่ายเน็ตอาสาฯ ให้ความรู้คนในชุมชนใช้เน็ตประชารัฐส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ในจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ก...

รมว. กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ

รมว. กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่...

รมว. กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบการใช้งาน 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ EEC เจาะแผนปฏิบัติการ

รมว. กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบการใช้งา...

กระทรวงดิจิทัลฯ ศึกษาโมเดลเปิดเสรีกิจการดาวเทียมญี่ปุ่น หวังนำพัฒนากิจการดาวเทียมในไทยรองรับแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่

กระทรวงดิจิทัลฯ ศึกษาโมเดลเปิดเสรีกิจการดาวเทียมญี่ปุ่น หวังนำพัฒนากิจการดาวเทียมในไท...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายพิเศษแก่ผู้รับการอบรม Digital CEO รุ่นที่ 2 พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายพิเศษแก่ผู้รับการอบรม Digital CE...

8