รูปภาพประกอบ
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ...

รองนายกฯ ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ จาก Big Data ครั้งที่ 2/2561

รองนายกฯ ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยช...

กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ยกระดับผลสัมฤทธิ์

กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ๓ ฉบับ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎห...

รมว.ดิจิทัลฯ นำคณะผู้จัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” เข้าพบนายกรัฐมนตรี

รมว.ดิจิทัลฯ นำคณะผู้จัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” เข้าพบนายกรัฐมนตรี...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับ Ms.Heidi Gallant, Executive Director ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับ Ms.Heidi Gallant, Executive Director ของหอการค้าอเมริกันในป...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม International Symposium on Converging Technologies and Disruptive Communications – Moving Forward

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม International Symposium on Convergin...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนโลยี รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนโลยี รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digit...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี บก.ปอท.

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี บก.ปอท....

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการให้แก่ข้าราชการ”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบ...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน GSMA Mobile 360 Series Digital Societies 2018

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน GSMA Mobile 360 Series Digital Societies 201...

8