รูปภาพประกอบ
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ITU Regional Development Forum for the Asia-Pacific 2018

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ITU Regional Development Forum for the Asia-Paci...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 1

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand 4.0 and the Transformation to the Digital Era ประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand 4.0 and the Transformation to the Digital Er...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมพร้อมมอบนโยบายแก่กลุ่มสตาร์ทอัพในโครงการ Startup FASTTRACK “Go inter with depa” จ.ขอนแก่น

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมพร้อมมอบนโยบายแก่กลุ่มสตาร์ทอัพในโครงการ Startup FASTTRAC...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ รมว.กระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ รมว.กระทรวงการไปรษณีย...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้าน Data Science, IoT และ AI ระหว่างดีป้า กับ สถาบันวิทยสิริเมธี

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้าน Data Scie...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบจาก GDPR เราควรเตรียมพร้อมอย่างไร”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบจาก G...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานเปิดสำนักงานใหม่ “FACEBOOK THAILAND”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานเปิดสำนักงานใหม่ “FACEBOOK THAILAND”...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ 1

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่น...

รมว.ดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน “The Limitless Era ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยคลื่น 2300 MHz โครงข่ายอัจฉริยะเพื่อวันพรุ่งนี้”

รมว.ดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน “The Limitless Era ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยคลื่น 2300 MH...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงาน “Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relation : Maekyung Thailand Forum”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงาน “Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relation...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือผู้แทนสหภาพยุโรป สร้างความร่วมมือด้านการขนส่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รมว.ดิจิทัลฯ หารือผู้แทนสหภาพยุโรป สร้างความร่วมมือด้านการขนส่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล...

7