รูปภาพประกอบ
ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่นนทบุรี-ชัยนาท หารือหน่วยงานในสังกัด ติดตามความคืบหน้าโครงการดิจิทัลชุมชนและเน็ตประชารัฐ สร้างชุมชนแข็งแกร่ง

ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่นนทบุรี-ชัยนาท หารือหน่วยงานในสังกัด ติดตามความคืบห...

กระทรวงดิจิทัลฯ ชูผลสำเร็จโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีสื่อสารหนุนเด็กชายขอบเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

กระทรวงดิจิทัลฯ ชูผลสำเร็จโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีสื่อสารหนุ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 3” หวังดึงเยาวชนใช้ Digital technology ต่อยอดทางความคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 3” หวั...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนา รู้จัก พ.ร.บ. “ไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐหลังกฎหมายประกาศใช้

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนา รู้จัก พ.ร.บ. “ไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เตรีย...

กระทรวงดิจิทัลฯ “ร่วมเวทีจุฬาฯ สัมมนาการเตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

กระทรวงดิจิทัลฯ “ร่วมเวทีจุฬาฯ สัมมนาการเตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปล...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีไทย–จีน เร่งขยายความร่วมมือด้านดิจิทัลกับจีน หวังต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไปสู่ในระดับภูมิภาค

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีไทย–จีน เร่งขยายความร่วมมือด้านดิจิทัลกับจ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ แถลงความคืบหน้ารัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลฯ เน้นความสำเร็จโครงการเด่นที่มีผลระดับประเทศ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ แถลงความคืบหน้ารัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลฯ เน้นความสำเร...

ดีอี โชว์ผลงาน 3 รสก.ในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านดิจิทัล

ดีอี โชว์ผลงาน 3 รสก.ในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านดิจิทัล...

กระทรวงดิจิทัลฯ ผุดกระบี่สมาร์ทซิตี้ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

กระทรวงดิจิทัลฯ ผุดกระบี่สมาร์ทซิตี้ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปล...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในงาน “AFS Forum : มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ”

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศอ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยความคืบหน้างานด้านดิจิทัลที่สำคัญของไทย รับมือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในงานรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยความคืบหน้างานด้านดิจิทัลที่สำคัญของไทย รับมือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนางานด้านดิจิทัลระหว่างประเทศ

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนแ...

7