รูปภาพประกอบ
กระทรวงดิจิทัลฯ ดันโครงการสำคัญส่งเสริม SMEs หนุนผู้ประกอบการใช้ดิจิทัลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ ดันโครงการสำคัญส่งเสริม SMEs หนุนผู้ประกอบการใช้ดิจิทัลเพิ่มศักยภาพกา...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือ “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางส่งเสริม SMEs อย่างครบวงจร”

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือ “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางส่งเสริม SMEs อย่างครบวงจร”...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รุกชวนนักธุรกิจจีนร่วมมือพัฒนา-ทดสอบ 5G ในดิจิทัลพาร์คของไทย

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รุกชวนนักธุรกิจจีนร่วมมือพัฒนา-ทดส...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หารือผู้บริหาร CMI Global Network Centre ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หารือผู้บริหาร CMI Global Network ...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ   เพื่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ เพื่...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “พัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “พัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเน...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะรองนายกฯประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา”จ.ยโสธร

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะรองนายกฯประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “Protecting Election Integrity on Facebook” ร่วมกับ Facebook และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “Protecting Election Integrity on Faceb...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีถวายบังคมและถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ปี 2561

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีถวายบังคมและถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันสื่อสารแห...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือทูตเยอรมนีผลักดันมหาวิทยาลัยร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในไทย

รมว.ดิจิทัลฯ หารือทูตเยอรมนีผลักดันมหาวิทยาลัยร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลใน...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารด้านดิจิทัลภาครัฐ”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารด้านดิจิทัลภาครัฐ”...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดแคนอก จ.นนทบุรี

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้ว...

7