รูปภาพประกอบ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิด “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิด “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” ที่จังหวัดอุบลราชธานี...

กระทรวงดิจิทัลฯ สานพันธกิจ 5 โครงการสำคัญ หลัง ครม. ไฟเขียวงบกว่า 2 พันล้านบาท ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ

กระทรวงดิจิทัลฯ สานพันธกิจ 5 โครงการสำคัญ หลัง ครม. ไฟเขียวงบกว่า 2 พันล้านบาท ยกระดั...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน “Digital Intelligent Nation 2018”

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน “Digital Intelligent Nation 2018”...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดอบรม “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)”

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดอบรม “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง...

รมว.ดิจิทัลฯ ระดมหน่วยงานเกี่ยวข้อง Workshop เร่งเครื่อง Big Data กลไกขับเคลื่อนประเทศ

รมว.ดิจิทัลฯ ระดมหน่วยงานเกี่ยวข้อง Workshop เร่งเครื่อง Big Data กลไกขับเคลื่อนประเท...

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ มหาดไทย-กศน. เร่งส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” ผลักดันดิจิทัลบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม สอดรับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ มหาดไทย-กศน. เร่งส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” ผล...

นายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมร้าน “ไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

นายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมร้าน “ไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน "อุ่นไอรัก ค...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “Executive Forum : อนาคตภาคการเกษตรภายใต้ดิจิทัลและเทคโนโลยี”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “Executive Forum : อนาคตภาคการเกษตรภายใ...

ก.ดิจิทัลฯ – ก.ต่างประเทศ จับมือออสเตรเลีย จัดประชุม Workshop สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับอาเซียน

ก.ดิจิทัลฯ – ก.ต่างประเทศ จับมือออสเตรเลีย จัดประชุม Workshop สร้างความร่วมมือด้านควา...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในการประชุมความร่วมมือระหว่าง อาเซียน กับ ออสเตรเลีย ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาเซียน

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในการประชุมความร่วมมือระหว่าง อาเซียน กับ ออสเตรเลีย ด้านความ...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษในหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นแรก

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษในหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital ...

รองนายกฯ ประจิน เป็นประธานส่งมอบโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” จ.นครพนม

รองนายกฯ ประจิน เป็นประธานส่งมอบโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที...

6