รูปภาพประกอบ
กระทรวงดิจิทัลฯ Kick Off ตรวจสอบ-ประเมินทรัพย์สิน “เน็ตประชารัฐ” ทั้ง 24,700 หมู่บ้าน เสร็จภายใน ก.พ. 62 เดินหน้าส่งเสริมใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

กระทรวงดิจิทัลฯ Kick Off ตรวจสอบ-ประเมินทรัพย์สิน “เน็ตประชารัฐ” ทั้ง 24,700 หมู่บ้าน...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

รมว.ดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ความท้าทายใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ความท้าทายใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ภาค...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “TFIT Forum 2018”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “TFIT Forum 2018”...

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมตั้งคณะกรรมการเชิญชวน - คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ EECd และคณะทำงานติดตามการพัฒนาพื้นที่ EECd

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมตั้งคณะกรรมการเชิญชวน - คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ EECd และค...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระน...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายภาครัฐต่อภัยคุกคามในโลกดิจิทัล”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายภาครัฐต่อภัยคุกคามในโลกดิจิทัล”...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.ตรัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.ตรัง...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการ “X Campus Advertising Contest 2018”

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการ “X Campus Advertising Contest ...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “ADES 2018”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “ADES 2018”...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ ครั้งที่ 2/2561

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture D...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้าน Smart City ระหว่างไทยกับออสเตรีย

รมว.ดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้าน Smart City ระหว่างไทยกับออสเตรีย...

6