รูปภาพประกอบ
รองนายกฯ ประจินฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “eGovernment Forum 2018”

รองนายกฯ ประจินฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “eGovernment Forum 2018”...

รมวดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

รมวดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์...

รมวดิจิทัลกล่าวเปิดการประชุมช่วงที่2ของคณะกรรมการด้านICTและSTIที่สหประชาชาติ

รมวดิจิทัลกล่าวเปิดการประชุมช่วงที่2ของคณะกรรมการด้านICTและSTIที่สหประชาชาติ...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดงาน“Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ที่ จ.สงขลา

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดงาน“Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ที่ จ.สงขลา...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ จ.สงขลา

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ จ.สงขล...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯเป็นผู้แทนรับรางวัล SOE Award ประจำปี 2561

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯเป็นผู้แทนรับรางวัล SOE Award ประจำปี 2561...

กระทรวงดิจิทัลฯ ควง CAT-depa บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ เซ็น MOU ร่วมกับจีน 5 ฉบับ ยกฐานะ EEC เป็น ASEAN Digital Hub

กระทรวงดิจิทัลฯ ควง CAT-depa บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ เซ็น MOU ร่วมกับจีน 5 ฉ...

รมวดิจิทัลฯปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาThailand-ChinaBusinessForum2018

รมวดิจิทัลฯปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาThailand-ChinaBusinessForum2018...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2561

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2561...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ กฎหมาย และอาชญากรรม เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ในประเทศไทย”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ กฎหมาย และอาชญากรรม เกี่ยว...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 พื้นที่ภาคอีสาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 พื้นที่ภาคอีสาน...

รมว.ดิจิทัลฯ ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคมฯกับกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

รมว.ดิจิทัลฯ ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคมฯกับกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห...

4