รูปภาพประกอบ
ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM)”

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “SMART CITY D - BOOST CAMP, ...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2561”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะ รองนายกฯ ประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” จ.อุทัยธานี

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะ รองนายกฯ ประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ “เน็ตป...

รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์

รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์...

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างขับเคลื่อนโครงการสำคัญ หนุนไปรษณีย์ไทยเร่งระบบ POS ดันสินค้าชุมชนทั่วประเทศขายออนไลน์ ชูวิทยุ-แอปกรมอุตุฯ ใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐสร้างความรู้และบริการข้อมูลแก่ประชาชน

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างขับเคลื่อนโครงการสำคัญ หนุนไปรษณีย์ไทยเร่งระบบ P...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดจุดให้บริการ e-Commerce ชุมชน ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตบรรพตพิสัย 103 (หนองกรด) จ.นครสวรรค์

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดจุดให้บริการ e-Commerce ชุมชน ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตบรรพ...

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.นครสวรรค์

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.นครสวรรค์...

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยา จ.นครสวรรค์

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยา จ.นครสวรรค์...

รมว.ดิจิทัลฯ นำคณะสื่อมวลชนไทย - จีน ลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

รมว.ดิจิทัลฯ นำคณะสื่อมวลชนไทย - จีน ลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรร...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และ...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “CodingThailand.org”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “CodingThailand.org”...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานฉลองครบรอบ 500 ปี การจัดทำสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างไทยกับโปรตุเกส

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานฉลองครบรอบ 500 ปี การจัดทำสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างไทยกับโปรตุเกส...

4