รูปภาพประกอบ
รมว.ดิจิทัลฯ หนุน บมจ.ทีโอที ร่วมมือกับ มจธ. นำเทคโนโลยี-นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์

รมว.ดิจิทัลฯ หนุน บมจ.ทีโอที ร่วมมือกับ มจธ. นำเทคโนโลยี-นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “CAT Network Showcase 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “CAT Network Showcase 2017”...

รมว.ดิจิทัลฯ นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์งาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์งาน “Digital Thailand Big Bang 2017...

รมว.ดิจิทัลฯ แถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ แถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017”...

ดีอีประกาศความพร้อมจัดงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” ชูไฮไลท์เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต-สัมมนารับยุคไทยแลนด์ 4.0

ดีอีประกาศความพร้อมจัดงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” ชูไฮไลท์เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ชี้ยังไม่มีการกำหนดราคาค่าบริการ “เน็ตประชารัฐ” และ “เน็ตชายขอบ” ยืนยัน 2 โครงการใช้หลักพิจารณาอัตราค่าบริการเดียวกัน

กระทรวงดิจิทัลฯ ชี้ยังไม่มีการกำหนดราคาค่าบริการ “เน็ตประชารัฐ” และ “เน็ตชายขอบ” ยืนย...

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา “การจัดทำ  แผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ระยะ 3 ปี”

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา “การจัดทำ แผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบคร...

คณะกรรมการดีอี เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ระยะ 5 ปี สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นายกฯ ย้ำให้ทุกกระทรวงบูรณาการการทำงาน ใช้กลไกประชารัฐ เปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิทัล

คณะกรรมการดีอี เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ระยะ 5 ปี สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ...

คณะกรรมการดีอีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ระยะ 5 ปี สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นายกฯ ย้ำให้ทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานใช้กลไกประชารัฐ เปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิทัล

คณะกรรมการดีอีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ระยะ 5 ปี สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี น...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือ 5 หน่วยงาน   แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือ 5 หน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินท...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา “How to Prevent Cyber Attack & Improve Website Performance by Akamai Intelligent Platform”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา “How to Prevent Cyber Attack & Improve Websi...

4