รูปภาพประกอบ
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA ออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ระดับ SME ของไทย สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเวทีโลก

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA ออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ระดับ ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำ “เน็ตประชารัฐ” รุ่นสุดท้าย  ที่เชียงใหม่

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำ “เน็ตประชารัฐ” รุ่นสุดท้าย ที่...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo Project”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo Project”...

รมว.ดิจิทัลฯ แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล APICTA Awards

รมว.ดิจิทัลฯ แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล APICTA Awards ...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “สานพลังป้องกัน Cyber Bullying”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “สานพลังป้องกัน Cyber Bullying” ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายจัดอบรมปั้นวิทยากรแกนนำ “เน็ตประชารัฐ” เร่งขยายเครือข่าย        “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” สร้างประโยชน์ให้ชุมชนทั่วประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายจัดอบรมปั้นวิทยากรแกนนำ “เน็ตประชารัฐ” เร่งขยายเครือข่าย ...

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA ออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ระดับ SME ของไทย สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเวทีโลก

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA ออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ระดับ ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” รุ่นที่ 4

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน...

รองนายกประจินฯ หนุนหน่วยงานรัฐใช้ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล เป็นข้อมูลขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

รองนายกประจินฯ หนุนหน่วยงานรัฐใช้ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล เป็นข้อมูลขับเคลื่อนหน...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “Building Smarter Futures for Thailand 4.0”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “Building Smarter Futures for Thailand 4.0”...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ ประจำปี 2560”

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ ประจำปี 2560”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม APEC TELWG ครั้งที่ 56

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม APEC TELWG ครั้งที่ 56...

3