รูปภาพประกอบ
กระทรวงดิจิทัลฯ จัด KM Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทำงานหนักอย่างไร ให้ใจเบา” สร้างแรงบันดาลใจบุคลากรในองค์กร ทำงานอย่างมีความสุข

กระทรวงดิจิทัลฯ จัด KM Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทำงานหนักอย่างไร ให้ใจเบา” สร้างแรงบั...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน “ Boost with Facebook”  ชูวิสัยทัศน์นำเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน “ Boost with Facebook” ชูวิสัยทัศน์นำเศรษฐกิจดิจิทัลสร้า...

กระทรวงดิจิทัลฯ บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงานฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี  2562 รับมือวิกฤตการณ์ระดับชาติ - ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงดิจิทัลฯ บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงานฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ-ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชาวกระบี่และพังงา”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ-ส่งเสริมคว...

กระทรวงดิจิทัลฯ อบรมหลักสูตร 'การนำเข้าข่าวสารและองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์เน็ตประชารัฐ' สร้างแพลตฟอร์มบริการข่าวสารแก่ประชาชน

กระทรวงดิจิทัลฯ อบรมหลักสูตร 'การนำเข้าข่าวสารและองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์เน็ตประชารัฐ'...

กระทรวงดิจิทัลฯ ต่อยอด ‘เน็ตประชารัฐ’ สู่แพลตฟอร์มบริการข่าวสารภาครัฐ

กระทรวงดิจิทัลฯ ต่อยอด ‘เน็ตประชารัฐ’ สู่แพลตฟอร์มบริการข่าวสารภาครัฐ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “โทรคมนาคมแห่งชาติ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “โทรคมนาคมแห่งชาติ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร”...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน “InfoComm Southeast Asia 2019 President’s Luncheon”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน “InfoComm Southeast As...

กิจกรรมอบรม ITA วันที่ 14 พ.ค. 2562

กิจกรรมอบรม ITA วันที่ 14 พ.ค. 2562

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและควา...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ สร้าง...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ITAS

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา...

3