รูปภาพประกอบ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เชื่อมความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับเดนมาร์ค...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมหารือ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เพื่อปรับปรุงร...

กระทรวงดิจิทัลเร่งหามาตรการกำกับอีสปอร์ต...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร...

รมว.ดิจิทัล แนะ “กสท” เร่งทำการตลาดเชิงรุกเจาะกลุ่ม CLMV...

พล.อ.อ.ประจินฯ พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ...

รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.น่าน เยี่ยมชมโครงการเน็ตประชารัฐ...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่า ที...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่า...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโลก “World Expo ...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือกับ รมช.กระทรวงต่างประเทศเอสโตเนีย ร่วมพัฒนางานด้านดิจิทัลใน...

ผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงดิจิทัลฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “Po...

3