รูปภาพประกอบ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าสานงานใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ชูเทคโนโลยีดิจิทัลหัวใจสำคัญ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าสานงานใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ชูเทคโน...

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สตูล เปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ” กระจายโอกาส สร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างความเท่าเทียมให้คนไทย ผลักดันฐานรากประเทศก้าวสู่สังคมดิจิทัลเต็มตัว

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สตูล เปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ” กระจายโอกาส สร้างเศรษฐกิจ สร้...

“อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย” ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรของกระทรวงฯ

“อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย” ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบาย...

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสถานี “เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1”

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสถานี “เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1”...

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ” จ.สตูล

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ” จ.สตูล...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือกับตัวแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษ สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

รมว.ดิจิทัลฯ หารือกับตัวแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษ สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ...

กระทรวงดิจิทัลฯ สานพันธกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้บริการอินเทอร์เน็ตรองรับ IPv6

กระทรวงดิจิทัลฯ สานพันธกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้บริการอินเทอร์เน็ตรองรับ IPv6...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก สร้างความร่วมมือด้าน E-commerce

รมว.ดิจิทัลฯ หารือเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก สร้างความร่วมมือด้าน E-commerce...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ACMA Business Forum 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ACMA Business Forum 2017”...

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานเสวนา “Smart City Start with Smart Governance”

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานเสวนา “Smart City Start with Smart Governance”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560...

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยร่างระเบียบฯ กปช. ใช้ปกป้อง-ป้องกัน-รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยร่างระเบียบฯ กปช. ใช้ปกป้อง-ป้องกัน-รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่...

2