รูปภาพประกอบ
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเอกชน-ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผลักดันเทคโนโลยี 5G นำมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเอกชน-ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผลักดันเทคโนโลยี 5G นำ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ส่งเสริมข้าราชการไทย ตระหนักถึงคุณสมบัติที่ดี เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชน

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ส่งเสริมข้าราชการไทย ตระหนักถ...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยือนเวียดนาม ร่วมงาน “ASEAN Conference on 5G” หวังสร้างเทคโนโลยี 5G ร่วมกับอาเซียน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป็นหลัก

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยือนเวียดนาม ร่วมงาน “ASEAN Conference on 5G” หวังสร้างเทคโนโ...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัด KM Forum ครั้งที่ 4 ติวเข้มบุคลากรการจัดทำ Big Data  Initiative ของไทย หวังบูรณาการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐยกระดับบริการประชาชน

กระทรวงดิจิทัลฯ จัด KM Forum ครั้งที่ 4 ติวเข้มบุคลากรการจัดทำ Big Data Initiative ข...

ดีอี ร่วมจัด #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand หนุน เยาวชน นร.หญิงระดับมัธยม ทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพสู่สายงานดิจิทัล

ดีอี ร่วมจัด #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand หนุน เยาวชน นร.หญิงระดับมัธยม ทั่...

ดีอีใช้เวที “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” หารือ 5 ความท้าทาย ดันอาเซียนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ดีอีใช้เวที “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” หารือ 5 ความท้าทาย ดันอาเซียนสู่เศรษฐก...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 จัดสัมมนาหัวข้อ “The Sun, the Earth and the Weather  รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ”

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 จัดสัมมนาหัวข้อ “The Sun, the Earth ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “128 ปี ยุติ...

ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่นนทบุรี-ชัยนาท หารือหน่วยงานในสังกัด ติดตามความคืบหน้าโครงการดิจิทัลชุมชนและเน็ตประชารัฐ สร้างชุมชนแข็งแกร่ง

ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่นนทบุรี-ชัยนาท หารือหน่วยงานในสังกัด ติดตามความคืบห...

กระทรวงดิจิทัลฯ ชูผลสำเร็จโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีสื่อสารหนุนเด็กชายขอบเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

กระทรวงดิจิทัลฯ ชูผลสำเร็จโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีสื่อสารหนุ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 3” หวังดึงเยาวชนใช้ Digital technology ต่อยอดทางความคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 3” หวั...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนา รู้จัก พ.ร.บ. “ไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐหลังกฎหมายประกาศใช้

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนา รู้จัก พ.ร.บ. “ไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เตรีย...

2