รูปภาพประกอบ

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล-นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภา...

กระทรวงดิจิทัลฯ ขับเคลื่อนองค์กรรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล จัดหลักสูตร “Transtormation Org...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำต้นแบบการใช้เทคโนโลยี “ไปรษณีย์จีน” ต่อยอดได้สร้างความเข้มแข็ง ...

สำนักงานสถิติฯ นำร่องสำมะโนประชากรผ่านมือถือปี 62...

กระทรวงดิจิทัลฯ หารือเจ้าภาพจัดงาน Expo 2020 Dubai พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่เวที...

กระทรวงดิจิทัลฯ สานต่อความร่วมมือด้าน ICT และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับสาธารณรัฐฟินแลนด์...

กระทรวงดิจิทัลฯ หารือเจ้าภาพจัดงาน Expo 2020 Dubai พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่เวที...

กระทรวงดิจิทัลฯบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม กับ สาธารณรัฐรวันดา ระ...

ก.ดิจิทัลฯ MOU ก.ไอซีทีฯ รวันดา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านดิจิทัล 2 ประเทศ ...

รมว.ดิจิทัลฯ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงฯ ร่วมการประชุมผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมนานาชา...

ก. ดิจิทัลฯ ส่งเสริมชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดเวทีเสวนา “เตรียมความพร้อมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รับมือด้าน Cybe...

2