รูปภาพประกอบ
ก.ไอซีที จัดอบรม “ผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน”

ก.ไอซีที จัดอบรม “ผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน”...

ก.ไอซีที เดินหน้ากระตุ้นทุกภาคส่วน “รู้เท่าทันภัย ICT”

ก.ไอซีที เดินหน้ากระตุ้นทุกภาคส่วน “รู้เท่าทันภัย ICT”...

ก.ไอซีที ชวนผู้ประกอบการ ICT ร่วมสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ไทยสู่สากล

ก.ไอซีที ชวนผู้ประกอบการ ICT ร่วมสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” เพิ่มศักยภา...

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เปิดโครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้การใช้งานแท็บเล็ตพีซีและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เปิดโครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้การใช้งานแท็บเล็ตพีซีและอินเท...

รมว.ไอซีที มอบประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

รมว.ไอซีที มอบประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3...

ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ...

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

18/29/2013

18/29/2013

17/09/2013

17/09/2013

16/09/2013

16/09/2013