รูปภาพประกอบ
ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เปิดโครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้การใช้งานแท็บเล็ตพีซีและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เปิดโครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้การใช้งานแท็บเล็ตพีซีและอินเท...

รมว.ไอซีที มอบประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

รมว.ไอซีที มอบประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3...

ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ...

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

18/29/2013

18/29/2013

17/09/2013

17/09/2013

16/09/2013

16/09/2013

16/09/2013

16/09/2013

13/09/2013

13/09/2013

11/09/2013

11/09/2013