รูปภาพประกอบ
รมว.ไอซีที ร่วมเสวนา “ผ่ายุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลอีโคโนมี”

รมว.ไอซีที ร่วมเสวนา “ผ่ายุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลอีโคโนมี”...

ก.ไอซีที หนุนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระดมหน่วยงานรัฐร่วมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน-ธุรกิจเอกชนใช้ประโยชน์

ก.ไอซีที หนุนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระดมหน่วยงานรัฐร่วมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน-...

ก.ไอซีที เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ASEAN TELSOM–ATRC Leaders’ Retreat”

ก.ไอซีที เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ASEAN TELSOM–ATRC Leaders’ Retreat”...

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.ไอซีที เปิดสัมมนา “Open Government Data Conference 2015”

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.ไอซีที เปิดสัมมนา “Open Government Data Conference 2015”...

ก.ไอซีที ลงพื้นที่สงขลา จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

ก.ไอซีที ลงพื้นที่สงขลา จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค...

ก.ไอซีที เดินหน้าขยายเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) ร่วมดูแลสังคมออนไลน์

ก.ไอซีที เดินหน้าขยายเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) ร่วมดูแลสังคมออนไลน์...

ผู้ช่วย รมว. ไอซีที เปิดการอบรม “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่น 2”

ผู้ช่วย รมว. ไอซีที เปิดการอบรม “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ร...

ก.ไอซีที หนุนกรมอุตุฯ รวมพลัง 3 หน่วยงานร่วมมือจัดการข้อมูลด้านแผ่นดินไหว

ก.ไอซีที หนุนกรมอุตุฯ รวมพลัง 3 หน่วยงานร่วมมือจัดการข้อมูลด้านแผ่นดินไหว...

ที่ปรึกษา รมว. ไอซีที เปิดงานสัมมนา TrueBusiness Forum 2015 “Connecting the World, Connecting your Business”

ที่ปรึกษา รมว. ไอซีที เปิดงานสัมมนา TrueBusiness Forum 2015 “Connecting the World, Co...

รองปลัด ก.ไอซีที ให้ความรู้ด้าน ICT แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

รองปลัด ก.ไอซีที ให้ความรู้ด้าน ICT แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ...

ปลัดกระทรวงไอซีที นำทัพคณะผู้แทนไทยร่วมประชุม ITU Council 2015

ปลัดกระทรวงไอซีที นำทัพคณะผู้แทนไทยร่วมประชุม ITU Council 2015...

คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมนัดสอง เดินหน้าขับเคลื่อน Digital Economy เต็มสูบ

คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมนัดสอง เดินหน้าขับเคลื่อน D...