รูปภาพประกอบ
รมว.ไอซีที มอบนโยบายการป้องกัน-ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รมว.ไอซีที มอบนโยบายการป้องกัน-ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ...

ปลัด ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปี “ATCI”

ปลัด ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปี “ATCI”...

รมว.ไอซีที มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

รมว.ไอซีที มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ...

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา 96 แห่ง

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา 96 แห่...

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางของกระทรวงไอซีที”

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางของกระทรวงไอซีที”...

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้...

ก.ไอซีที เดินสายจัดสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก.ไอซีที เดินสายจัดสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้...

ปลัด ก.ไอซีที มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

ปลัด ก.ไอซีที มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557...

คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย เดินสายตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย เดินสายตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยในพื้นที่จังหวัด...

กระทรวงไอซีที จัด “งานสัมมนา IPv6 ประจำปี 2557” ส่งเสริมการใช้งานแก่ทุกภาคส่วน

กระทรวงไอซีที จัด “งานสัมมนา IPv6 ประจำปี 2557” ส่งเสริมการใช้งานแก่ทุกภาคส่วน...

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดงาน “Software Expo Asia 2014”

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดงาน “Software Expo Asia 2014”...

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “The First National Enterprise Architecture Conference 2014”

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “The First National Enterprise Architecture Con...