รูปภาพประกอบ
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA ออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ระดับ SME ของไทย สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเวทีโลก

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA ออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ระดับ ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” รุ่นที่ 4

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน...

รองนายกประจินฯ หนุนหน่วยงานรัฐใช้ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล เป็นข้อมูลขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

รองนายกประจินฯ หนุนหน่วยงานรัฐใช้ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล เป็นข้อมูลขับเคลื่อนหน...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “Building Smarter Futures for Thailand 4.0”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “Building Smarter Futures for Thailand 4.0”...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ ประจำปี 2560”

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานสัมมนา “สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ ประจำปี 2560”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม APEC TELWG ครั้งที่ 56

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม APEC TELWG ครั้งที่ 56...

กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ITU Asia-Pacific Centres of Excellence ครั้งที่ 4

กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ITU Asia-Pacific Centres of Excellence ครั้งท...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนักบริหารดิจิทัล รุ่นที่ 1

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนักบริหารดิจิทัล รุ่นที่ 1...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การปรับตัวของนักธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ Digital Technology Thailand 4.0”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การปรับตัวของนักธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ Digital Tech...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอล สร้างความร่วมมือด้านดิจิทัล

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอล สร้างความร่วมมือด้านดิจิทัล...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัท OneWeb ของประเทศอังกฤษ

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัท OneWeb ของประเทศอังกฤษ...

11