รูปภาพประกอบ
รมว.ไอซีที ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ นัดแรก

รมว.ไอซีที ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ นัดแรก...

รมว.ไอซีที เดินสายตรวจเยี่ยม-มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม

รมว.ไอซีที เดินสายตรวจเยี่ยม-มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม...

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “MEGA 2014”

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “MEGA 2014”...

ปลัด ก.ไอซีที ให้การต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

ปลัด ก.ไอซีที ให้การต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว...

รมว.ไอซีที ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ SIPA

รมว.ไอซีที ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ SIPA...

ก.ไอซีที จัดสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ครั้งสุดท้ายที่ชลบุรี

ก.ไอซีที จัดสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภ...

ผู้บริหาร ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 11 ปี ซิป้า

ผู้บริหาร ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 11 ปี ซิป้า...

รมว.ไอซีที มอบนโยบายการป้องกัน-ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รมว.ไอซีที มอบนโยบายการป้องกัน-ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ...

ปลัด ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปี “ATCI”

ปลัด ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปี “ATCI”...

รมว.ไอซีที มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

รมว.ไอซีที มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ...

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา 96 แห่ง

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา 96 แห่...

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางของกระทรวงไอซีที”

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางของกระทรวงไอซีที”...