รูปภาพประกอบ
โครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาล

โครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ การใช้งานอินเทอ...

รักษาการรมว.ไอซีที เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศไทยด้วย ICT”

รักษาการรมว.ไอซีที เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศ...

ก.ไอซีที จัดพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ฯ”

ก.ไอซีที จัดพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกค...

ปลัด ก.ไอซีที ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัด ก.ไอซีที ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

ถวายสัตย์กรมอุตุฯ

ถวายสัตย์กรมอุตุฯ

รมว.ไอซีที เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารกับ ก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมว.ไอซีที เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารกับ ก.กระทรวงเกษต...

ITU Telecom World 2013 เปิดฟอรั่ม ถกแนวทาง “เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล”

ITU Telecom World 2013 เปิดฟอรั่ม ถกแนวทาง “เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิต...

ก.ไอซีที จัดสัมมนา “ธุรกิจและบริการออนไลน์ 2.0”

ก.ไอซีที จัดสัมมนา “ธุรกิจและบริการออนไลน์ 2.0”...

นำโดยที่ปรึกษารัฐมนตรี ท่านณัฐพงษ์ฯ เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

นำโดยที่ปรึกษารัฐมนตรี ท่านณัฐพงษ์ฯ เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร...

รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิด “การสัมมนาอนุวัติมติคณะรัฐมนตรี สู่แผนปฏิบัติราชการบนฐานข้อมูลของประเทศ”

รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิด “การสัมมนาอนุวัติมติคณะรัฐมนตรี สู่แผนปฏิบัติราชการบนฐา...

รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “การอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง”

รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “การอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์...

รมว.ไอซีที แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล “Young Women Innovators in ICT”

รมว.ไอซีที แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล “Young Women Innovators in ICT”...