รูปภาพประกอบ
ก.ไอซีที หารือความร่วมมือด้าน ICT กับคณะผู้แทนจากรัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา

ก.ไอซีที หารือความร่วมมือด้าน ICT กับคณะผู้แทนจากรัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา...

ก.ไอซีที ผนึกเกาหลี ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย

ก.ไอซีที ผนึกเกาหลี ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย...

ก.ไอซีที หนุน สรอ. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับอาเซียน “ASEAN CSA Summit 2015”

ก.ไอซีที หนุน สรอ. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับอาเซียน “ASEAN CSA Summit 2015”...

ก.ไอซีที จัดอบรมวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภาคกลาง

ก.ไอซีที จัดอบรมวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภาคกลาง...

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล...

ก.ไอซีที มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภาคเหนือ

ก.ไอซีที มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภาคเหนือ...

ก.ไอซีที หนุนการจัดงาน “e-Biz Expo 2015”ส่งเสริม e-Commerce ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ก.ไอซีที หนุนการจัดงาน “e-Biz Expo 2015”ส่งเสริม e-Commerce ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...

ก.ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลก

ก.ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลก...

กระทรวงไอซีที ติวเข้มหลักสูตรผู้บริหารปั้นแกนนำเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ดูแลสังคมออนไลน์

กระทรวงไอซีที ติวเข้มหลักสูตรผู้บริหารปั้นแกนนำเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ดูแลสังคมออนไลน...

รมว.ไอซีที เป็นประธานงานแถลงข่าว เปิดตัว “บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด”

รมว.ไอซีที เป็นประธานงานแถลงข่าว เปิดตัว “บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด”...

ก.ไอซีที ส่งเสริมภาครัฐพัฒนาซอฟต์แวร์สู่มาตรฐานสากล

ก.ไอซีที ส่งเสริมภาครัฐพัฒนาซอฟต์แวร์สู่มาตรฐานสากล...

ก.ไอซีที มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ก.ไอซีที มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ...