รูปภาพประกอบ
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Thai-French Smart & Sustainable City”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Thai-French Smart & Sustainable City”...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานของ บมจ.ไทยคม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานของ บมจ.ไทยคม ...

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรองรับกับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR”

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรองรับกับการม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่ จ.เชียงราย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่ จ.เชีย...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data” ...

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน depa จับมือ ม.อ. – เครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ลงนาม MOU “เชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดภูเก็ต” บูรณาการข้อมูลระดับเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน depa จับมือ ม.อ. – เครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ลงนาม MOU “เชื่อมโยงข้อ...

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน CAT-สสช. เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data เร่ง 20 กระทรวง บูรณาการข้อมูลที่พร้อมสร้างประโยชน์ให้ประชาชนโดยเร็ว

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน CAT-สสช. เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data เร่ง 20 กระทร...

รมว.ดิจิทัลฯ ชวน “คณะสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน” ร่วมลงทุนด้านดิจิทัลในไทย

รมว.ดิจิทัลฯ ชวน “คณะสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน” ร่วมลงทุนด้านดิจิทัลในไทย...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data ครั้งที่ 2”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data ...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “Doing Business Portal Roadmap”

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “Doing Business Portal Roadmap”...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉล...

10