รูปภาพประกอบ
รมว.ดิจิทัลฯ หารืออธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจฯ เซินเจิ้น ร่วมมือใน EEC และดิจิทัลพาร์คของไทย

รมว.ดิจิทัลฯ หารืออธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจฯ เซินเจิ้น ร่วมมือใน EEC และดิจิทั...

มว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตาม  การจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดตรัง

มว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตาม การจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดตรัง ...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจฯ เมืองเซินเจิ้น

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจฯ เมืองเซินเจิ้น...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมเชื่อมประสานการทำงาน 3 หน่วยในสังกัด

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมเชื่อมประสานการทำงาน 3 หน่วยในสังกัด ...

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ก.ดิจิทัลฯ มอบประกาศนียบัตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7”

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ก.ดิจิทัลฯ มอบประกาศนียบัตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7”...

ดร.พิเชฐฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันมหามงคล

ดร.พิเชฐฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันมหามงคล...

กระทรวงดิจิทัลฯร่วมลงนามMOUกับกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน

กระทรวงดิจิทัลฯร่วมลงนามMOUกับกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างภาครัฐ...

กระทรวงดิจิทัลฯนำคาราวานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร2017สู่ชาวนครศรีธรรมราช

กระทรวงดิจิทัลฯนำคาราวานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร2017สู่ชาวนครศรีธรรมราช...

กระทรวงดิจิทัลฯร่วมฉลอง120ปีมิตรภาพไทย-รัสเซียบนดวงแสตมป์

กระทรวงดิจิทัลฯร่วมฉลอง120ปีมิตรภาพไทย-รัสเซียบนดวงแสตมป์...

กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Big Data ภาครัฐ ให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ทุกมิติ

กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Big Data ภาครัฐ ให้ท...

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5 (Cabling Contest)”

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5 (Cabling Contest)” ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไทย”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไ...

10