รูปภาพประกอบ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ” จ.สตูล

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ” จ.สตูล...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือกับตัวแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษ สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

รมว.ดิจิทัลฯ หารือกับตัวแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษ สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ...

กระทรวงดิจิทัลฯ สานพันธกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้บริการอินเทอร์เน็ตรองรับ IPv6

กระทรวงดิจิทัลฯ สานพันธกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้บริการอินเทอร์เน็ตรองรับ IPv6...

รมว.ดิจิทัลฯ หารือเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก สร้างความร่วมมือด้าน E-commerce

รมว.ดิจิทัลฯ หารือเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก สร้างความร่วมมือด้าน E-commerce...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ACMA Business Forum 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ACMA Business Forum 2017”...

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานเสวนา “Smart City Start with Smart Governance”

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดงานเสวนา “Smart City Start with Smart Governance”...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560...

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยร่างระเบียบฯ กปช. ใช้ปกป้อง-ป้องกัน-รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยร่างระเบียบฯ กปช. ใช้ปกป้อง-ป้องกัน-รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่...

รมว.ดิจิทัลฯ แถลงผลความสำเร็จการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ แถลงผลความสำเร็จการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017”...

ดร.สมคิดฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “  ประเทศไทย 4.0 อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล”

ดร.สมคิดฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ ประเทศไทย 4.0 อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล”...

พล.อ.อ.ประจินฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สังคมดิจิทัล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

พล.อ.อ.ประจินฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สังคมดิจิทัล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”...

กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เนรมิตโครงการ “อบรมพัฒนาพลเมืองในยุคดิจิทัล” สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ “เน็ตประชารัฐ”

กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เนรมิตโครงการ “อบรมพัฒนาพลเมือง...

10