รูปภาพประกอบ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 76 ปี

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรฯ เนื่อง...

รมว.ดิจิทัลฯ เข้าร่วมการประชุม “UNISPACE+50 High Level Segment” ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

รมว.ดิจิทัลฯ เข้าร่วมการประชุม “UNISPACE+50 High Level Segment” ณ สาธารณรัฐออสเตรีย...

ผู้ช่วย รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “Automation Conference 2018” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อน Digital Thailand ในยุค 4.0”

ผู้ช่วย รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “Automation Conference 2018” พร้อมปาฐกถาพิเศษ ...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home)

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึ...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดสัมมนา “Thailand-Japan Collaboration Seminar : Towards ASEAN Smart City Network Development”

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดสัมมนา “Thailand-Japan Collaboration Seminar : Towards ASEAN...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” รุ่นที่ 2 ที่ จ.นครราชสีมา

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0  ต้นกล้าประชารัฐ”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้น...

รมว.ดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

รมว.ดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ค...

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT” รุ่นที่ 11

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์...

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM)”

ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “SMART CITY D - BOOST CAMP, ...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2561”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจ...

1