รูปภาพประกอบ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดการประชุมรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 ในโครงการเขตส่ง...

ผู้ช่วย รมว. ดิจิทัลฯ ร่วมงานครบรอบความสัมพันธ์ 160 ปี ประเทศไทย-เดนมาร์ก...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เยือนนครหางโจวที่จีน หารือผู้บริหารระดับสูงอาลีบ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี – หนองคาย ติดตามความคืบหน้า Digital Startup เร่ง...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/...

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เร่งผลักดัน “เครือข่ายเน็ต...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานและแสดงเจตนารมณ์ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยที่ประชุม TELMIN ครั้งที่ 18 เห็นพ้องข้อเสนอไทยเรื่อง “มั่นคงปลอดภ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินท...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร “งานแสดงตราไปรษ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และรัฐมนตรีอาเซียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมลำธารของ Mandapa Ritz Carl...

1