จดหมายข่าวรายสัปดาห์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความยินดีที่จะเสนอเรื่องราว หลากหลายข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาสู่ท่าน

 
 
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวรายสัปดาห์
  • ประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  • ประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
  • ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560