จดหมายข่าวรายสัปดาห์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความยินดีที่จะเสนอเรื่องราว หลากหลายข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาสู่ท่าน

 
 
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวรายสัปดาห์
  • ประจำวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  
  • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2560