จดหมายข่าวรายสัปดาห์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความยินดีที่จะเสนอเรื่องราว หลากหลายข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาสู่ท่าน
 
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวรายสัปดาห์
  • ประจำวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562  
  • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2561  
  • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2560