จดหมายข่าวรายสัปดาห์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความยินดีที่จะเสนอเรื่องราว หลากหลายข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาสู่ท่าน
 
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวรายสัปดาห์
  • ประจำวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561  
  • ประจำวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  
  • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2560