ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความยินดีที่จะเสนอเรื่องราว หลากหลายข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาสู่ท่าน
 
 
 
ข่าวรัฐมนตรีว่าการ